LabBlog!
Bizi Takip Edin...
Kategoriler  
  Üye Girişi
  Yeni Üyelik
Birimler

Coronaviruslar


Yeni Coronavirus enfeksiyonu ( 2019-nCoV)

Coronavirus; zarflı ve tek sarmallı RNA virüsleri olup başlıca dört türde sınıflandırılırlar: Alfa, Beta, Gama ve Delta Coronaviruslar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları nedeniyle taça benzetilerek (Latince: Corona)   Coronavirus ismi verilmiştir. Corona virüsler zoonotik olup, insan, yarasa, yılan, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlıları da içine alan evcil ve yabani hayvanlarda bulunabilmektedirler, hayvanlardan bulaşarak insanlarda hastalık yapabilmektedir.

İnsan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde respiratuvar, enterik, hepatik, nefrotik ve nörolojik tutulumlarla seyreden klinik tablolara neden olabilmektedir.

İnsanlarda soğuk algınlığına neden olduğu bilinen dört tip Coranavirus vardır: 229E, OC43, NL63, HJU1’dir. Ancak hayvanlarda enfeksiyona neden olan zoonotik coronaviruslar replikasyonu sırasında sık hata yaptıkları için bu hatalar sırasında oluşan mutasyonlar sonucu: SARS-CoV, MERS-CoV ciddi ölümcül enfeksiyonlara neden olabilmektedir. En son karşılaştığımız yeni Coronavirus enfeksiyonu bu tür bir mutasyon sonucu hayvandan insana bulaşmış yeni bir türdür.

Detaylı araştırmalar sonucunda, SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Sendrom)’un misk kedilerinden, MERS-CoV (Middle East Respiratory Sendrom)’un ise develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. Henüz insanlara bulaşmamış ancak hayvanlarda saptanan birçok Coronavirus mevcuttur.
Image title
Yeni Coronavirus ( 2019-nCoV) nedir?

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren nedeni bilinmeyen pnömoni vakalarının tespit edilmesi sonrasında, 7  Ocak 2020 tarihinde etkenin daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirus (2019-nCoV) olduğu gösterilmiştir.

Bu tarihten itibaren Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte diğer ülkelerde de vakaların görüldüğü bilgisi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanmıştır. Son yapılan çalışmalar neticesinde hastalığın insandan insana bulaşabildiği gösterilmiştir.

2019-nCoV, yine daha önce Çin Halk Cumhuriyetinde başlayan SARS-CoV ve Ortadoğudan başlayan  MERS-CoV’un da içinde bulunduğu Beta-coronavirus ailesi içinde yer almaktadır. Fatalite hızı SARS salgınında % 11 iken MERS-CoV’da % 35-50 arasında idi. Şu an için 2019-nCoV virüsünün fatalite hızı hakkında herhangi bir yorum yapılamamaktadır.

Yeni Coronavirus 2019-nCoV virüsünün yaptığı hastalığa “yeni coronavirüs enfekte pnömonisi (NCIP)” adı verilmiştir. 2019-nCoV coronavirus ailesinin tipik özelliklerine sahip olup Beta coronavirus 2b soyunda yer almaktadır. Bu suşların ve Beta coronaviruslerin genomlarının, Bat SARS benzeri coronavirus izolatı bat-SL-CoVZC45 ile yakın ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Yeni Coronavirus ( 2019-nCoV) kaynağı nedir?

Henüz netlik kazanmamakla birlikte 2019-nCoV’ların kökeni hala araştırılmaktadır. Bununla birlikte eldeki veriler, Wuhan Şehri Güney Çin Denizi Ürünleri pazarında yasadışı olarak satılan başta yarasa olmak üzere vahşi hayvanları işaret etmektedir.

İnkübasyon Süresi ne kadardır ?  

Ortalama inkübasyon süresi ile ilgili sınırlı bilgiler mevcuttur. Ancak en son yapılan çalışmalarda  MERS-CoV ve SARS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre ortalama 7 gün inkübasyonu olduğu, 14 güne kadar inkübasyon süresinin uzadığı bildirilmiştir.

Klinik Özellikleri nelerdir?

Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes almakta zorluktur. Daha ciddi vakalarda: Pnomoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir, ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti konusunda yorum yapılamamaktadır.

  Kimler daha fazla etkilenir? 

Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksektir. Bugünkü verilerle hastalığın %10-15 olguda ağır seyrettiği, yaklaşık %2 olguda da ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.

Yeni Coronavirus enfeksiyonu tanısı nasıl konur?

Yeni coronavirus enfeksiyonu tanısı, PCR yöntemi ile 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV)’ un tespiti ile konur.

Test için örnek alımı nasıl olmalıdır?


Test için hem üst solunum yolu (nazofarinks, orofarinks ) hem de alt solunum yolu örneği (BAL , balgam, trakeal aspirat örneği) birlikte alınmalıdır. Tek bir bölgeden alınan örnekte negatif sonuç alınması  klinik bulgular varlığında enfeksiyonu dışlamaz, bu nedenle ikinci örnek mutlaka alınmalıdır.

Hastada diğer solunum yolu patojenleri tespit edilse dahi ko-infeksiyonların olabileceği dikkate alınarak 2019-nCoV olası vaka tanımına uyan tüm hasta numuneleri de 2019-nCoV için değerlendirilmelidir.

Ülkemizde laboratuvar tanısı nasıl konulmaktadır?


(2019-nCoV) enfeksiyonu şüpheli hastalarda kesin tanı testi sadece T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılmaktadır.
Laboratuvarımızda yapılmakta olan “ Respiratuvar Test Paneli” coronavirus içermekle birlikte bu test paneli (2019-nCOV) ‘u tespit etmemektedir. Bu yüzden “Respiratuvar Test Paneli” (2019-nCOV) tipi Coronavirus enfeksiyonu tespiti ve tanısı için kullanılamaz.

Antibiyotikler Yeni Coronavirus  ( 2019-nCoV) enfeksiyonun tedavisi için etkili midir? 

Yeni Coronavirus (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.

Yeni Coronavirus için aşı var mıdır ? 

Henüz geliştirilmiş bir aşısı yoktur.

Çin’den gelen paket ya da ürünlerden korona virüs bulaşma riski var mıdır? 

Bu yolla bulaş olması beklenmemektedir ve DSÖ’nün bu açıdan bir kısıtlaması yoktur.

Coronavirus(2019-nCoV) tedavisi var mıdır?

Bu virüse spesifik bir antiviral tedavi bulunmamaktadır.

Hastalığa yakalanmamak için korunma önlemleri nelerdir?

Korunma diğer virüs enfeksiyonları ile benzer şekildedir:

•    El hijyeni: Su ve sabunla ellerin sık sık yıkanması, 
•    Solunum hijyeni: Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burunun tercihen mendil ile veya kol yeni ile kapatılması,
•    Bir enfeksiyon geçirdiğinizi düşünüyorsanız bir sağlık kuruluşuna gitmeden önce doktorunuzla görüşünüz, mümkünse evde istirahat ediniz, işe, okula gitmeyiniz. 
•    Ağır hasta görünen kişilerden, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.
•    Ağır hasta görünen kişilerle aynı ortamı ve eşyaları paylaşmayınız, aynı ortamda bulunmanız gereken durumlarda mümkünse maske kullanınız. Maske bir kez kullanılmalı, çıkartıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. 
•    Özellikle tırabzanlar, kapı kolları, bataryalar, tuvalet ve lavabolar standart temizlenmelidir.  
•    Tuzlu su ile burnun yıkanması, sirke ve sarımsak kullanımının yeni Coronavirus( 2019-nCoV) enfeksiyonunu önlediğine dair bilimsel bir kanıt yoktur.

Acıbadem Labmed Tarafından 7 Sub.20 tarihinde gönderildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapabilirsiniz!
İsim, Soyisim
E-Posta

E-Posta Bülteni
Gelişmelerden haberdar olun.