LabBlog!
Bizi Takip Edin...
Kategoriler  
  Üye Girişi
  Yeni Üyelik
Birimler

COVID-19 Enfeksiyonlarında D vitamininin Önemi


D vitamini, klasik etkileri yanında hem doğal hem de kazanılmış immünitede önemli rol oynar.Vücut savunma mekanizmasındaki rolü ile ilgili yapılan birçok çalışmada;  cilt, gastrointestinal sistem, solunum yolu ve genitoüriner sistemin  mikroorganizmaların invazyonundan korunması, savunma hücrelerinde  hidrojen peroksit sekresyonunun aktive edilmesi ve oksidatif patlama potansiyelini arttırması, enfeksiyonla mücadelede aşırı sitokin yanıtının engellenmesi ile sağladığı gösterilmiştir. 

Viral respiratuvar hastalıklarda bilinen immünomodülatör fonksiyonu  nedeniyle; Covid-19 enfeksiyonları ve D vitamini düzeyleri arasındaki ilişkiyi göstermek için yapılan  bazı önemli çalışmalar ve sonuçları aşağıdaki gibidir:  

    1- Alipio M. ve ark.ın yaptıkları çalışmada Covid-19 tanısı almış 212 olgu değerlendirmeye alınmış, hastalar hafif, orta, ağır ve kritik olmak üzere 4 grupta incelenmiştir. Olguların vitamin D düzeyleri; normal (≥ 30 ng/ml), yetersiz (21-29) ng/ml) ve eksik (≤ 20 ng/ml) olarak sınıflandırılmıştır. 

**Hastalığı ağır seyredenlerde D vitamini düzeylerinin düşük olduğu gösterilmiştir (Şekil 1). 

Image title

Şekil 1: Hafif: pnömoni dışındaki klinik semptomları içerenler, Orta: BT ile doğrulanmış pnömoni, ateş ve respiratuvar semptomları içerenler, Ağır: Hipoksi ve anormal kan gazı bulguları olanlar, Kritik: Solunum yetmezliği olan yoğun bakım hastaları.

    2- D’Avolio A. ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise; Kontrol grubu olarak bir önceki yılın 
D- vitamini sonuçları ile bu dönemdeki Covid-19 PCR pozitif (n=27) ve PCR negatif (n=80) olguların vitamin D sonuçlarını içeren 3 farklı grubun sonuçlarını karşılaştırmışlardır: 

**Covid-19 tanısı almış hastalarda D vitamini düzeylerinin daha düşük olduğu gösterilmiştir (Şekil 2).

Image title


Şekil 2 : Covid-19 PCR negatif ve pozitif hastalarda D vitamini düzeyleri

    3- Ayrıca yine aynı çalışmada D’Avolio A. ve arkadaşları Covid-19 PCR negatif ve pozitif hastaları 70 yaş altı ve üstü bireyler olarak kendi içinde gruplandırıp D vitamini sonuçlarını karşılaştırmışlardır. 

**Covid-19 tanısı almış 70 yaş üstü hastalarda D vitamini düzeylerinin daha düşük olduğu gösterilmiştir (Şekil 3).

Image title    

 Şekil 3 : Covid-19 PCR negatif ve pozitif hastalarda Dvitamini düzeyleri ve yaş ilişkisi

Sonuç olarak; Covid-19 ve D vitamini ilişkisini gösteren henüz yeterli ve kesin bir çalışma sonucu olmasa da; bilinen immünomodülatör fonksiyonu nedeniyle serum D vitamini düzeyinin optimal aralıkta tutulması önemlidir.


Kaynaklar:

-         Hughes DA, Norton R. Vitamin D and RespiratoryHealth. Clin Exp Immunol 2009; 158: 20-25

-         Chambers ES, Hawrylowicz CM. The impact of vitaminD on regulatory T cells. Curr Allergy Astma Rep 2011;11:29-36.

-         Alipio M. Vitamin D supplementation couldpossibly improve clinical outcomes of patients infected with Coronavirus-2019(COVID2019)

-         D’Avoli A. et all. 25-Hydroxyvitamin DConcentrations Are Lower in Patients with Positive PCR for SARS-CoV-2. Nutrients2020, 12, 1359;
Acıbadem Labmed Tarafından 15 Haz.20 tarihinde gönderildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapabilirsiniz!
İsim, Soyisim
E-Posta

E-Posta Bülteni
Gelişmelerden haberdar olun.